Trang website này góp nhặt tất cả các tin tức và hình ảnh của Trường SQTD và
                     Trường huấn luyện Sĩ Quan Đồng Đế.

Để có được hình ảnh và tin tức cho Quân Đội VNCH và thế hệ sau
đọc và hiểu được về sĩ quan tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Thủ Đức; rất ước mong
nhận mọi ý kiến, hình ảnh, và tin tức của quí vị Sĩ Quan Thủ Đức.

liên lạc: taitran@lucluongsiquanthuduc-quanlucvietnamconghoa.com